نمایندگی آلفاریسلر هاست سی پنل آلمان

نمایندگی آلفا 20 گیگ لینوکس

فضا 20 گیگ
ترافیک ماهیانه نامحدود
اکانت نمایندگی مستر مجاز 5 عدد
اکانت نمایندگی مجاز 10 عدد
اکانت cpanel مجاز 40 عدد
کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
قابلیت بک آپ گيري توسط نماینده دارد
قابلیت ریستور بک آپ توسط نماینده دارد
قابلیت انتقال وب سایت توسط نماینده دارد
مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
وب سرور LiteSpeed
تحويل پس از پرداخت آنلاين
ایمیل ندارد

نمایندگی آلفا 40 گیگ لینوکس

فضا 40 گیگ
ترافیک ماهیانه نامحدود
اکانت نمایندگی مستر مجاز 10 عدد
اکانت نمایندگی مجاز 15 عدد
اکانت cpanel مجاز 60 عدد
کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
قابلیت بک آپ گيري توسط نماینده دارد
قابلیت ریستور بک آپ توسط نماینده دارد
قابلیت انتقال وب سایت توسط نماینده دارد
مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
وب سرور LiteSpeed
تحويل پس از پرداخت آنلاين
ایمیل ندارد

نمایندگی آلفا 70 گیگ لینوکس

فضا 70 گیگ
ترافیک ماهیانه نامحدود
اکانت نمایندگی مستر مجاز 15 عدد
اکانت نمایندگی مجاز 20 عدد
اکانت cpanel مجاز 70 عدد
کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
قابلیت بک آپ گيري توسط نماینده دارد
قابلیت ریستور بک آپ توسط نماینده دارد
قابلیت انتقال وب سایت توسط نماینده دارد
مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
وب سرور LiteSpeed
تحويل پس از پرداخت آنلاين
ایمیل ندارد

نمایندگی آلفا 100 گیگ لینوکس

فضا 100 گیگ
ترافیک ماهیانه نامحدود
اکانت نمایندگی مستر مجاز 20 عدد
اکانت نمایندگی مجاز 25 عدد
اکانت cpanel مجاز 100 عدد
کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
قابلیت بک آپ گيري توسط نماینده دارد
قابلیت ریستور بک آپ توسط نماینده دارد
قابلیت انتقال وب سایت توسط نماینده دارد
مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
وب سرور LiteSpeed
تحويل پس از پرداخت آنلاين
ایمیل ندارد

نمایندگی آلفا 150 گیگ لینوکس

فضا 150 گیگ
ترافیک ماهیانه نامحدود
اکانت نمایندگی مستر مجاز 25 عدد
اکانت نمایندگی مجاز 30 عدد
اکانت cpanel مجاز 150 عدد
کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
قابلیت بک آپ گيري توسط نماینده دارد
قابلیت ریستور بک آپ توسط نماینده دارد
قابلیت انتقال وب سایت توسط نماینده دارد
مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
وب سرور LiteSpeed
تحويل پس از پرداخت آنلاين
ایمیل ندارد

نمایندگی آلفا 200 گیگ لینوکس

فضا 200 گیگ
ترافیک ماهیانه نامحدود
اکانت نمایندگی مستر مجاز 30 عدد
اکانت نمایندگی مجاز 35 عدد
اکانت cpanel مجاز 200 عدد
کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
قابلیت بک آپ گيري توسط نماینده دارد
قابلیت ریستور بک آپ توسط نماینده دارد
قابلیت انتقال وب سایت توسط نماینده دارد
مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
وب سرور LiteSpeed
تحويل پس از پرداخت آنلاين
ایمیل ندارد