هاست پر سرعت آلمان NVME

نکته1:نصب چت روم،خبر خوان و انواع ربات در این سرور ممنوع است. Addon Domains در این سرور 1 هست

هاست 100 مگابایت NVME آلمان

فضا 100 مگابایت
نامحدود پهنای باند ماهیانه
وب سرور LiteSpeed
کنترل پنل cPanel
سیستم عامل CloudLinux
نوع هارد مورد استفاده NVME
ایمیل ندارد
تحویل خودکار و آنی

هاست 500 مگابایت NVME آلمان

فضا 500 مگابایت
نامحدود پهنای باند ماهیانه
وب سرور LiteSpeed
کنترل پنل cPanel
سیستم عامل CloudLinux
نوع هارد مورد استفاده NVME
ایمیل ندارد
تحویل خودکار و آنی

هاست 1 گیگ NVME آلمان

فضا 1000 مگابایت
نامحدود پهنای باند ماهیانه
وب سرور LiteSpeed
کنترل پنل cPanel
سیستم عامل CloudLinux
نوع هارد مورد استفاده NVME
ایمیل ندارد
تحویل خودکار و آنی

هاست 3 گیگ NVME آلمان

فضا 3000 مگابایت
نامحدود پهنای باند ماهیانه
وب سرور LiteSpeed
کنترل پنل cPanel
سیستم عامل CloudLinux
نوع هارد مورد استفاده NVME
ایمیل ندارد
تحویل خودکار و آنی

هاست 5 گیگ NVME آلمان

فضا 5000 مگابایت
نامحدود پهنای باند ماهیانه
وب سرور LiteSpeed
کنترل پنل cPanel
سیستم عامل CloudLinux
نوع هارد مورد استفاده NVME
ایمیل ندارد
تحویل خودکار و آنی

هاست 10 گیگ NVME آلمان

فضا 10000 مگابایت
نامحدود پهنای باند ماهیانه
وب سرور LiteSpeed
کنترل پنل cPanel
سیستم عامل CloudLinux
نوع هارد مورد استفاده NVME
ایمیل ندارد
تحویل خودکار و آنی

هاست 20 گیگ NVME آلمان

فضا 20000 مگابایت
نامحدود پهنای باند ماهیانه
وب سرور LiteSpeed
کنترل پنل cPanel
سیستم عامل CloudLinux
نوع هارد مورد استفاده NVME
ایمیل ندارد
تحویل خودکار و آنی

هاست 30 گیگ NVME آلمان

فضا 30000 مگابایت
نامحدود پهنای باند ماهیانه
وب سرور LiteSpeed
کنترل پنل cPanel
سیستم عامل CloudLinux
نوع هارد مورد استفاده NVME
ایمیل ندارد
تحویل خودکار و آنی